Legenda kalendáře:

Rezervace rybolovu začíná vždy 16:00h objednaný den a končí následující den 16:00h. Rezervovaný víkend v kalendáři, vždy uvidíte jako pátek a sobota.( pátek noc, sobota noc ). Rybolov končí po 48h něděle 16.00h. Něděle od 16h může mít rezervovaný jiný rybař. Když budete mít zájem od pátku 16:00h - pondělí 16:00h bude rezervace v kalendáři pátek až neděle.

Toto pravidlo platí i povolenky v týdnu.

Nezapomentě, že minimální doba rybolovu na Klubovce je 48h.